CE-mærkning

Sikkerhedsinstallationer som sving- og skydeporte er store tunge maskiner med elementer, der flyttes automatisk. Til daglig passerer mange køretøjer og mennesker disse porte. Derfor er det meget vigtigt, at alle sikkerhedsinstallationer opfylder de europæiske sikkerhedskrav og har CE-mærkning.

Påviseligt sikkert produkt

CE står for Conformité Européenne, eller “i overensstemmelse med europæiske direktiver”. I henhold til lovgivningen kræves der CE-mærkning til produkter som sving- og skydeporte, der sælges på det europæiske marked.

Hvis et produkt har CE-mærkning, viser du som producent, at du opfylder alle de væsentlige europæiske sikkerheds-, sundheds- og miljøbeskyttelseskrav, der stilles til dit produkt. Når du som kunde køber et produkt med CE-mærkning, kan du derfor gå ud fra, at du køber et sikkert produkt.

Bevisbyrde i forbindelse med skadeserstatningskrav

CE-mærkningen er en erklæring om, at det pågældende produkt er sikkert. Derfor kan den også bruges som bevisbyrde i forbindelse med skadeserstatningskrav. Mærkningen siger dog ikke noget om kvaliteten af installationen. Til at bestemme kvaliteten er der andre direktiver til producenter.

DoC

DoP