Støtte og sammenhold i fokus

Mange Jubilarer i Moosdorf Hegn: Støtte og Sammenhold i Fokus

I Moosdorf Hegn er der mange medarbejdere med lang anciennitet. I den anledning har Sofie fra marketing, taget en snak med en håndfuld af de kollegaer, som har været her mellem 10 og 30 år. Fællesnævneren for deres oplevelser er støtte, både mellem hegnsmontørerne og fra kontoret.

Aage, der har været ved Moosdorf siden 2012, fremhæver det gode arbejdsmiljø og fleksibiliteten.

“Vi bliver hørt, hvis der er noget og de tager os seriøst.” Aage fremhæver også forståelsen for off-dage og familieliv ”alle er heldigvis enige om at familien kommer i første række, som jeg plejer at sige: fungerer familielivet ikke, så gør arbejdslivet heller ikke”.

”Det vigtigste er, at jeg er glad for at komme på arbejde om morgenen – og det er jeg” siger han og fremhæver desuden variationen i hans opgaver, problemløsningen og kontakten med kunderne, som en væsentlig del af hans arbejdsglæde.

Ligesom Aage sætter Dennis A. pris på variationen i de daglige udfordringer og den fleksibilitet, som ledelsen viser. “Vi får ros, når vi laver et godt stykke arbejde, og det gør dagen bedre. Jess, Martin og Claus er god til at give plads, hvis der er noget, der driller, og vi støtter og joker med hinanden ude i marken,” fortæller han.

Carsten, der har været ansat siden 1994, nyder variationen i arbejdet og samarbejdet med kollegaerne. “Vi støtter hinanden, og der er altid plads til at spørge om hjælp, ingen er for sippede til at gribe telefonen og ringe til en af os andre” siger han og nævner også at til trods for at han langt hen ad vejen kan køre på rutinen nu, så bliver det aldrig kedeligt.

 

Michael, med 11 års erfaring hos Moosdorf, roser arbejdsmiljøet og de sociale arrangementer, som kontoret arrangerer. “Så længe man passer sit arbejde, kan man få det, som man vil. Det er vigtigt at bakke op om de sociale arrangementer, for de ryster os godt sammen,” siger Michael og sætter pris på det gode samarbejde og den gensidige hjælp mellem kollegaerne.

Den seneste 25års jubilar, Dennis L. taler om den ansvarsfølelse, som præger arbejdet hos Moosdorf. “Man står selv til ansvar for sine opgaver. Nogle gange ændrer tingene sig, når man står ude på projektet, og så finder vi selv den bedste løsning sammen med kunden” siger han. Dennis går meget op i at aflevere et godt stykke arbejde ”Jeg vil altid huske at Claus engang sagde: Man skal tænke over, om man selv ville godtage det, man er ved at aflevere. Det har jeg altid i baghovedet.”

Kultur skabes over tid runder Claus af: “Gode mennesker skaber gode vaner og god kultur. Derfor har vi et godt arbejdsmiljø på Olievej og ude på bilerne. Vores hverdag er præget af respekt for hinanden og respekt for kunderne, og i det hele taget, respekt for dem vi arbejder for og arbejder med. Hvis man ikke kan tage ved, tage fra og tage ansvar, så er det svært at være en del at fællesskabet her. Der er ingen tvivl om at de kolleger der har været her i mange år, er super vigtige ambassadører for den ordentlighed og det fællesskab vi har. Alle, nye som gamle er med til at værne om kulturen. Det bliver sjældent italesat, det er bare sådan det er.”