Moosdorf Hegn:

Bidrager til sikkerheden på danske trav- og galopbaner

Moosdorf Hegn: Bidrager til sikkerheden på Danske Trav- og Galopbaner

Moosdorf Hegn er en central aktør i forbedringen af sikkerheden på danske trav- og galopbaner. Vi har samarbejdet tæt med Dansk Hestevæddeløb for at sikre, at de danske baner overholder de sikkerhedskrav, der stilles. Vores arbejde har været omfattende og dækker indtil videre banerne i Odense, Nykøbing Falster, Klampenborg og Skive.

Dansk Hestevæddeløb har et stort fokus på sikkerhed og vi har været en central spiller i opgraderingen af banernes sikkerhed. Vi har rådgivet om, og leveret løsninger, der passer til banernes behov og både opfylder sikkerhedsstandarder og giver fleksibilitet til banedriften. Vi har rådgivet Dansk Hestevæddeløb om valget af de mest holdbare og driftssikre produkter. Valget er faldet på bl.a. stålmåttehegn, svingporte og vores automatiske delta-skydeporte, som sikrer, at en eventuel løs hest ikke kan forlade banen, og at uvedkommende ikke kan trænge ind på området under løbsdage.

Dansk Hestevæddeløb: Fokus på Sikkerhed

Dansk Hestevæddeløb har i samarbejde med Svensk Trav etableret initiativet Sikre Baner, også kaldet SiBa, der sætter fokus på sikkerheden på trav- og galopbanerne.

Inge Bahn, SIBA-projektleder hos Dansk Hestevæddeløb sammenligner nogle af sikkerhedsforanstaltningerne med en forsikring; ”noget, man håber ikke at skulle bruge, men som er godt at have investeret i, i tilfælde af nødsituationer”.

Sikkerhedskravene inkluderer bl.a. indhegning og kontrol over adgang til stald- og publikumsområder. Indhegningen består af både ydre hegn, der adskiller det samlede baneområde fra offentlig vej og naboer m.v., og indre hegn, der adskiller selve løbsovalen fra stald- og publikumsområderne. Alt sammen for at mindske risikoen for ulykker for både mennesker og dyr.

Fleksibilitet er altafgørende.

Moosdorf Hegn har haft en agil tilgang til projektet, da trav- og galopbanerne er aktive faciliteter med mange forskellige behov. Vi har arbejdet tæt sammen med banedirektørerne og Dansk Hestevæddeløb for at sikre, at vores løsninger ikke forstyrrer de daglige aktiviteter. Vores rolle har også inkluderet at koordinere mellem de forskellige interessenter for at sikre en jævn og effektiv proces.

Inge Bahn udtaler: “Moosdorf Hegn har vist sig som en proaktiv og løsningsorienteret samarbejdspartner. Deres fleksibilitet og evne til at tilpasse sig vores godkendelsesprocesser og – til tider – langstrakte tidsplaner har været afgørende for projekternes gennemførelse. Det har ikke været muligt at lægge en fast køreplan for alle baner fra begyndelsen, og Moosdorf Hegn har været utroligt imødekommende i deres tilgang, selvom det har krævet omstillingsparathed og ekstra planlægningsarbejde fra deres side.”

Dialog og koordinering

Æstetikken i de valgte løsninger har også spillet en rolle på trav- og galopbanerne, fordi mange af dem ligger i naturskønne omgivelser. Samtidig har kravene været forskellige, fordi nogle af dem er underlagt en lokalplan og/eller krav fra f.eks. Naturstyrelsen. Dialog om løsningsforslag har derfor været en vigtig del af projektgennemførelsen.

Desuden har Moosdorf Hegn påtaget sig rollen som koordineringsled mellem Dansk Hestevæddeløb og banedirektørerne, hvilket har gjort hele processen mere smidig.

“Vi er meget glade for samarbejdet med Moosdorf Hegn. De har bidraget til, at projekterne er forløbet så godt indtil videre. ”  afslutter Inge Bahn.