Ledelses- og virksomhedsadfærd

Hos Moosdorf Hegn ved vi præcis hvordan man holder ubudne gæster ude og værdierne inde. Men, når vi taler forretning og ledelse, stræber vi efter åbenhed.

ESG rating

Heras er på koncern niveau blevet rated af  Sustainalytics, et eksternt ledende bureau indenfor ESG research og data. Heras Group modtog en risk rating på 18.9; denne score beviser at et samarbejde med Heras involverer en lav ESG risiko.

Oversigt over alle Heras koncernens ESG politikker og dokumenter (på engelsk)